1

Διασφάλιση της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης

Το ευρωπαϊκό δίκαιο πρέπει να προστατεύει την ελευθερία έκφρασης και την ελευθερία του Τύπου. Κατά τα τελευταία χρόνια, είδαμε ότι οι κυβερνήσεις πολλών κρατών-μελών της ΕΕ περιορίζουν την ελευθερία του Τύπου και ότι έχουν δολοφονηθεί ακόμη και δημοσιογράφοι σε αρκετά κράτη μέλη της ΕΕ. Θα είμαστε μια ισχυρή φωνή για την προστασία του δικαιώματος της ελευθερίας έκφρασης και της ελευθερίας του Τύπου στην Ευρώπη και διεθνώς.

2

Να σταματήσουν τα εμπόδια στην οδηγία της ΕΕ για την καταπολέμηση των διακρίσεων

Το 2008, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε μια οδηγία για να σταματήσει η διάκριση εκτός του χώρου εργασίας με βάση την ηλικία, την αναπηρία, το σεξουαλικό προσανατολισμό ή τη θρησκεία. Δεδομένου ότι μια απόφαση απαιτεί ομοφωνία στο συμβούλιο, τα κράτη μέλη δεν έχουν καταφέρει να εγκρίνουν την οδηγία τα τελευταία 10 χρόνια. Θέλουμε οι εργασίες στο συμβούλιο να βρουν μια συμφωνία για την εντατικοποίηση, ώστε να βρεθεί τελικά μια λύση. Θέλουμε επίσης να ενισχύσουμε συγκεκριμένα την προστασία των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤ (LGBT) ατόμων σε ολόκληρη την ΕΕ.

3

Η σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία ως δικαίωμα

Είναι σημαντικό να υποστηρίξουμε την πρόσβαση σε ασφαλείς αμβλώσεις και σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία τόσο στην αναπτυξιακή βοήθεια όσο και στην εξωτερική πολιτική καθώς και εσωτερικά στην ΕΕ. Δεν είναι λογικό η στρατηγική για την υγεία της ΕΕ να μην περιλαμβάνει τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία. Όταν επανεξεταστεί αυτή η στρατηγική, θέλουμε να συμπεριληφθεί έτσι ώστε όλοι, ανεξαρτήτως φύλου και σεξουαλικού προσανατολισμού, να έχουν πρόσβαση σε ίση υγειονομική περίθαλψη παντού στην ΕΕ.

4

Ένα Ευρωπαϊκό FBI

Το οργανωμένο έγκλημα, όπως η τρομοκρατία, το ξέπλυμα χρημάτων, το λαθρεμπόριο ναρκωτικών, οι απάτες στο Διαδίκτυο και η εμπορία ανθρώπων δεν έχουν σύνορα και ως εκ τούτου οι μεμονωμένες χώρες αδυνατούν να αντιμετωπίσουν αυτά τα ζητήματα από μόνοι τους. Αυτά τα προβλήματα γίνονται επίσης εμφανή για τους ανθρώπους στην καθημερινή τους ζωή, όταν είναι θύματα κλοπής και εισβολών από εγκληματικά δίκτυα που λειτουργούν σε ολόκληρη την ΕΕ. Η υπάρχουσα συνεργασία με την Αστυνομία είναι πάρα πολύ αδύναμη και θα θέλαμε να αναπτύξουμε την Europol σε ένα Ευρωπαϊκό FBI. Αυτή η κοινή πολιτική δύναμη πρέπει να είναι λειτουργική, να μπορεί να διενεργεί έρευνες για εγκλήματα όταν εμπλέκονται πολλές χώρες. Τα πρώτα βήματα για έναν καλύτερο συντονισμό προς αυτήν την κατεύθυνση θα ήταν: α) να επιτραπεί στην Europol να ανοίξει τοπικές υπηρεσίες στα κράτη μέλη της ΕΕ & β) να απασχολεί τοπικά καταρτισμένους αστυνομικούς ενισχύοντας την αναλυτική ικανότητα της Europol.

5

Ένα ισχυρό κοινό σύνορο με κοινή προστασία των συνόρων

Προκειμένου να ενισχυθεί η προστασία των συνόρων σε ολόκληρη την ΕΕ, έχει πρόσφατα εγκριθεί με αυξημένους πόρους η νέα υπηρεσία συνόρων και ακτοφυλακής και μαζί 10.000 νέα μέλη προσωπικού για την προστασία της Ένωσης. Θέλουμε να προχωρήσουμε ακόμη περισσότερο σχετικά με την προστασία των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ, όπου θα πρέπει να αποτελεί αποκλειστική ευρωπαϊκή αρμοδιότητα και όχι μόνο μια δουλειά για τα κράτη μέλη που έχουν μεγάλα εξωτερικά σύνορα. Συνεπώς, η ευρωπαϊκή υπηρεσία συνόρων και ακτοφυλακής πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω και να αντικαταστήσει τους εθνικούς οργανισμούς ελέγχου των συνόρων.

6

Βελτίωση της συνεργασίας στον τομέα της άμυνας

Η ΕΕ πρέπει να βελτιώσει τη συνεργασία της στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας. Μέσω κοινών αγορών υλικών και βελτιωμένου κοινού σχεδιασμού, θα ήταν δυνατό να είμαστε πιο αποτελεσματικοί και να μειώσουμε το κόστος στον τομέα της άμυνας, αυξάνοντας ταυτόχρονα τις ικανότητές μας. Ζητούμε περαιτέρω μέτρα, ιδίως όσον αφορά την άμυνα στον κυβερνοχώρο και τις ψηφιακές απειλές.

7

Δώστε στην ΕΕ την εξουσία να καταπολεμήσει τις πυρκαγιές και τις πλημμύρες

Όταν οι χώρες της ΕΕ πλήττονται από δασικές πυρκαγιές, πλημμύρες και άλλες σημαντικές καταστροφές, η ικανότητα της ΕΕ να συντονίζει τις επιχειρήσεις έχει μεγάλη σημασία. Το σημερινό σύστημα που βασίζεται σε εθελοντικές συνεισφορές εθνικών πόρων είναι ευάλωτο. Υποστηρίζουμε πλήρως τις εργασίες που διεξάγονται στο πλαίσιο του RescEU, γεγονός που θα σήμαινε ότι η ΕΕ θα αποκτήσει τους δικούς της κοινούς πόρους, οι οποίοι στη συνέχεια θα μπορέσουν να τοποθετηθούν σε όλη την Ένωση βοηθώντας σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Μιλάμε για πυροσβεστικά αεροσκάφη, αντλίες, καθώς και μέσα διάσωσης μειώνοντας  το κόστος & παρέχοντας καλύτερη βοήθεια στα κράτη μέλη σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών.

8

Σύγχρονος προϋπολογισμός της ΕΕ

Οι συνεργασίες εντός της ΕΕ πρέπει να ενισχυθούν σε πολλαπλούς τομείς, κάτι που απαιτεί σημαντικές αλλαγές στις προτεραιότητες του σημερινού προϋπολογισμού της ΕΕ. Ο προϋπολογισμός θα πρέπει να επικεντρώνεται αποκλειστικά σε τομείς όπου υπάρχει σαφής προστιθέμενη αξία ευρωπαϊκής δράσης, όπως στους τομείς της έρευνας, της υποδομής, της μετανάστευσης, της καταπολέμησης του εγκλήματος, της εξωτερικής πολιτικής και της ανάπτυξης. Πρέπει να δοθεί προτεραιότητα και σε διαφορετικές χρηματοδοτήσεις που δεν αφορούν στους τομείς γεωργίας και στα περιφερειακά ταμεία.

9

Ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σήμερα στερείται του νομοθετικού δικαιώματος περιμένοντας τις προτάσεις της Επιτροπής. Στις περιπτώσεις που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αρνείται να υποβάλει νέες προτάσεις που οι νομοθέτες θέλουν να δουν, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να έχει τη δυνατότητα να εκδώσει μόνο του νέες προτάσεις που θα αποφασιστούν μαζί με τα κράτη μέλη στο Συμβούλιο. Θέλουμε επίσης να ενισχύσουμε το δικαίωμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να καλεί μεμονωμένους ανθρώπους σε ακροάσεις στο κοινοβούλιο, όταν ειδικές περιπτώσεις απαιτούν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τη σύσταση ειδικής εξεταστικής επιτροπής.

10

Σαφείς εντολές και διαφάνεια στο Συμβούλιο

Πολύ συχνά, οι κυβερνήσεις δηλώνουν διαφορετικά πράγματα όταν διαπραγματεύονται στις Βρυξέλλες και διαφορετικά όταν επιστρέφουν στη χώρα τους. Με αυτόν τον τρόπο, ο κανονιστικός έλεγχος είναι δύσκολο να επιτευχθεί. Όλες οι κυβερνήσεις της ΕΕ πρέπει να έχουν σαφείς εντολές από τα εθνικά τους κοινοβούλια πριν από τη διαπραγμάτευση στο Συμβούλιο και αυτές οι αναιρέσεις πρέπει να είναι ανοιχτές και διαφανείς όταν το συμβούλιο συζητά τη νομοθεσία της ΕΕ.

11

Μια κλιματική πολιτική με σαφείς στόχους

Η συμφωνία των Παρισίων είναι η προφανής αφετηρία για τους κλιματικούς στόχους μας, μαζί με τους παγκόσμιους στόχους που έχουμε για αειφόρο ανάπτυξη. Μέχρι το 2050, η ΕΕ πρέπει να έχει επιτύχει μια κατάσταση, όπου δε θα υπάρχουν καθόλου εκπομπές αερίων θερμοκηπίου. 
Ως ενδιάμεσος στόχος μέχρι το 2030, η ΕΕ θα πρέπει να μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 55% σε σχέση με τα επίπεδα του 1990. Βέβαια, δεν είναι βέβαιο ότι ακόμη και αυτή η μείωση των εκπομπών είναι επαρκής και θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να ενισχύσουμε περαιτέρω αυτόν τον στόχο τα επόμενα χρόνια.

12

Καθαρός αέρας για όλους

Κάθε χρόνο, στην Ευρώπη, 400.000 άνθρωποι πεθαίνουν πρόωρα λόγω ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Η συμμόρφωση με τα πρότυπα ποιότητας της ατμόσφαιρας της ΕΕ σε ολόκληρη την ΕΕ είναι ζωτικής σημασίας για τη μείωση των θανάτων και για την εξασφάλιση ότι οι άνθρωποι στις πόλεις μας έχουν καθαρό αέρα για να αναπνεύσουν. Πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη δυνατότητα στην Επιτροπή να επιβάλει κυρώσεις στα κράτη-μέλη που δεν πληρούν τα σημερινά πρότυπα ποιότητας του αέρα.

13

Ελεύθερη διακίνηση ιδεών μέσω του διαδικτύου

Πρέπει να αναδιαμορφωθούν οι νομοθετικές προβλέψεις σχετικά με την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων. Η ψήφιση του αρ 13 όπου υποχρεώνει τις πλατφόρμες να χρησιμοποιούν αυστηρά φίλτρα ή προσωπική ταυτοποίηση για τα uploads ή τις μεταφορτώσεις των χρηστών στο διαδίκτυο και παράλληλα ορίζει τους εκδότες ως υπεύθυνους για τυχόν παραβίαση αλλά και εκμετάλλευση αυτών  αποκλείοντας αυτό το προνόμιο από τους απλούς χρήστες, videogamers, streamers περιορίζει την ελεύθερη διακίνηση ιδεών.  Η ΕΕ πρέπει να τροποποιήσει το αρ. 13 δεδομένου ότι με την ψήφισή του δέχτηκε ότι ένα λογισμικό (φίλτρα περιεχομένου) μπορεί να αντιληφθεί το σατυρικό στοιχείο που βρίσκεται στα ιδιαίτερα δημοφιλή διαδικτυακά μιμίδια (memes) ή σε αρχεία GIF, πράγμα αδιανόητο.

14

Η κυκλική οικονομία πρέπει να γίνει πραγματικότητα σε ολόκληρη την Ευρώπη

Η Ευρώπη πρέπει να αναλάβει ηγετικό ρόλο στην προώθηση μιας πολιτικής, όπου τα απόβλητα θεωρούνται ως πρώτη ύλη και όπου βελτιώνουμε την ανακύκλωση και την επαναχρησιμοποίηση υλικών. Η ΕΕ πρέπει να καταστήσει αυστηρότερες τις απαιτήσεις για τη διαχείριση των αποβλήτων των κρατών-μελών ώστε να οδηγήσουν τις εξελίξεις προς τη σωστή κατεύθυνση. Αν και μια μακροπρόθεσμη λύση πρέπει να βασίζεται σε όλες τις χώρες που αναπτύσσουν λειτουργικά συστήματα ανακύκλωσης και διαχείρισης αποβλήτων, θέλουμε επίσης να διευκολύνουμε τη μεταφορά των αποβλήτων μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ. Θα πρέπει να είναι εύκολο για τα άτομα να ανακυκλώνουν τα απόβλητά τους ανεξάρτητα από το πού βρίσκονται στην Ευρώπη.

15

Ενισχυμένα μέτρα κατά της αντοχής στα αντιβιοτικά

Η ανάπτυξη της αντοχής στα αντιβιοτικά αποτελεί σοβαρή απειλή και πρέπει να εργαστούμε στην ΕΕ και παγκοσμίως για την υπεύθυνη χρήση αντιβιοτικών, τόσο μεταξύ ανθρώπων όσο και ζώων. Τα αντιβιοτικά δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιούνται σε ζώα χωρίς λόγο. Όταν τεθούν σε ισχύ οι νέοι αυστηρότεροι κανόνες της ΕΕ οι οποίοι διέπουν τη χρήση αντιβιοτικών στα ζώα και η αντιβιοτική αγωγή των κτηνιάτρων, θα πρέπει να ενισχυθεί και η εποπτεία για να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση.

16

Μειωμένες κανονιστικές επιβαρύνσεις για τις επιχειρήσεις

Οι επιχειρήσεις δε θα πρέπει να αντιμετωπίζουν 28 διαφορετικούς κανονισμούς προκειμένου να είναι ανταγωνιστικές στην εσωτερική αγορά, αλλά δεν θα πρέπει επίσης να αντιμετωπίζουν υπερβολικά περίπλοκους κανόνες της ΕΕ. Η ΕΕ πρέπει να προσπαθήσει να εξαλείψει τα εμπόδια στο εμπόριο και να μειώσει τις ρυθμιστικές επιβαρύνσεις. Θέλουμε να δούμε μια αυξημένη υποστήριξη στο πρόγραμμα Refit, το οποίο αποτελεί ένα από τα βασικά εργαλείο της Επιτροπής ώστε να απλουστευτούν οι κανονισμοί στην ΕΕ.

17

Οι δεξιότητες και οι ικανότητες πρέπει να αναγνωρίζονται σε ολόκληρη την ΕΕ

Για όσους εργάζονται σε ένα επάγγελμα που απαιτεί πιστοποίηση ή πτυχίο, μπορεί μερικές φορές να είναι περίπλοκο στο να του επιτραπείη εργασία σε άλλη χώρα της ΕΕ. Αυτό συμβαίνει συχνά όταν τα κράτη-μέλη δεν αναγνωρίζουν τα πτυχία και τις πιστοποιήσεις των άλλων κρατών-μελών. Η ευρωπαϊκή επαγγελματική κάρτα που χρησιμοποιείται για την αναγνώριση των επαγγελματικών δεξιοτήτων πρέπει να καλύπτει περισσότερους τομείς και η αμοιβαία αναγνώριση των δεξιοτήτων και των πτυχίων θα πρέπει να ενισχυθεί, προκειμένου να διευκολυνθεί η εργασία σε άλλη χώρα της ΕΕ.

18

Μια ισχυρή φωνή για το παγκόσμιο ελεύθερο εμπόριο

Τη στιγμή που αυξάνεται  η προστασία των εγχώριων προϊόντων, η ΕΕ θα πρέπει να παραμείνει ομόφωνη σχετικά με το ελεύθερο εμπόριο και να υποστηρίξει το καθεστώς διεθνούς εμπορίου που βασίζεται σε κανόνες. Σε έναν κόσμο που χαρακτηρίζεται από παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού και ψηφιοποίησης, χρειάζονται ελεύθερες ροές αγαθών, υπηρεσιών και δεδομένων - αλλά και κανόνες που επιτρέπουν στους ανθρώπους να κινούνται ελεύθερα. Η ΕΕ θα πρέπει να καταβάλει προσπάθειες για την άρση όλων των τύπων εμπορικών φραγμών, όπως οι δασμοί, οι μη επιτρεπόμενες επιδοτήσεις, τα τεχνικά εμπόδια στο εμπόριο, οι απαιτήσεις σχετικά με τον εντοπισμό και τις διακρίσεις για τις δημόσιες συμβάσεις.

19

Αυστηρός έλεγχος των μεταρρυθμίσεων των χωρών της ΕΕ

Για να μπορέσει η Ευρώπη να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητά της, τα κράτη-μέλη της ΕΕ πρέπει να συνεχίσουν να εργάζονται για νέες διαρθρωτικές οικονομικές μεταρρυθμίσεις. Πρέπει να οικοδομηθούν συστήματα βιώσιμης πρόνοιας, να βελτιωθούν τα εκπαιδευτικά συστήματα και να οριστούν κατώτατα όρια εισόδου στην αγορά εργασίας. Πρέπει να καταργηθούν οι επαχθείς κανονισμοί, ώστε να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας μέσω της καινοτομίας, της ψηφιοποίησης και του εμπορίου υπηρεσιών.

20

Ευέλικτοι κανόνες για τη ψηφιακή οικονομία

Η δημιουργία ενός περιβάλλοντος στο οποίο μπορεί να αναπτυχθεί η οικονομία κοινής χρήσης, το ηλεκτρονικό εμπόριο και οι ψηφιακές υπηρεσίες, θα ωφελήσει τους ευρωπαίους καταναλωτές και είναι ζωτικής σημασίας για την απασχόληση και την ανάπτυξη. Θέλουμε να δούμε το ίδιο, ευέλικτο κανονιστικό πλαίσιο για τις ευθύνες της πλατφόρμας, το ηλεκτρονικό εμπόριο και την τεχνητή νοημοσύνη, ώστε να αποφύγουμε τη δημιουργία διαφορετικών κανόνων σε μια εντελώς διασυνοριακή αγορά. Πρέπει να αποφευχθεί η υπερβολή στις ρυθμίσεις που θα εμποδίσει την καινοτομία.

21

Μια ισχυρή υπεράσπιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων

Πολλές χώρες της ΕΕ σήμερα παραβιάζουν συστηματικά το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών. Ταυτόχρονα, η ΕΕ δε διαθέτει αποτελεσματικούς μηχανισμούς για να αποτρέψει αυτό που συμβαίνει. Θέλουμε η Επιτροπή της ΕΕ να υποβάλλει ετησίως εκθέσεις σχετικά με το σεβασμό του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών σε κάθε κράτος μέλος. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η διαδικασία δεν είναι πολιτικοποιημένη, είναι σημαντικό να βασίζεται σε αντικειμενικά κριτήρια και μεθόδους. Πρέπει να ληφθούν μέτρα κατά των παραβιάσεων των θεμελιωδών αξιών της Ένωσης, με αποτέλεσμα την επιβολή οικονομικών κυρώσεων μετά από διαδικασία στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Η Επιτροπή θα κάνει πλήρη χρήση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη συνθήκη βάσει του άρθρου 7 και θα προτείνει την ανάκληση του δικαιώματος ψήφου στο συμβούλιο για τα κράτη μέλη που παραβιάζουν προφανώς τις θεμελιώδεις αξίες της Ένωσης.

22

Ευρωπαϊκά κέντρα αριστείας για έρευνα

Θέλουμε να καταστήσουμε δυνατή, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, την παροχή μιας μακροπρόθεσμης υποστήριξης για την έρευνα αιχμής. Μέσω στοχοθετημένης υποστήριξης, θέλουμε να καταστεί δυνατή η πρόσληψη κορυφαίων ερευνητών παγκοσμίως, στους οποίους θα δοθούν οι καλύτερες δυνατές συνθήκες εργασίας. Αυτά τα κέντρα αριστείας πρέπει να αποτελέσουν κόμβους συνεργασίας μεταξύ κορυφαίων πανεπιστημίων στις ίδιες περιοχές, εντός και εκτός της ΕΕ.

23

Να διευκολυνθεί η υποβολή αιτήσεων για χρηματοδότηση από το ερευνητικό πρόγραμμα της ΕΕ

Η υποβολή αίτησης για κονδύλια από το ερευνητικό πρόγραμμα της ΕΕ είναι υπερβολικά περίπλοκο. Για να διασφαλιστεί ότι οι καλύτεροι ερευνητές και τα καλύτερα έργα θα χρηματοδοτηθούν, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων πρέπει να απλοποιηθεί. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ήδη προτείνει πολλές απλουστεύσεις που δεν έχουν ακόμη εφαρμοστεί. Είναι πλέον καιρός να τα ενσωματώσουμε στο επόμενο ερευνητικό πρόγραμμα.

24

Ένα κανονιστικό πλαίσιο για τον υπολογισμό μιας βάσης φορολογίας εταιρειών στην ΕΕ

Προκειμένου να διευκολυνθεί η διασυνοριακή επιχειρηματικότητα στην ΕΕ και να εξουδετερωθεί ο προηγμένος φορολογικός σχεδιασμός, οι εταιρείες που λειτουργούν σε πολλά κράτη-μέλη πρέπει να ακολουθήσουν ένα σύνολο κανόνων για τον υπολογισμό των κερδών που πρέπει να φορολογηθούν. Θέλουμε να εγκριθεί το συντομότερο δυνατόν η πρόταση για μια κοινή φορολογική βάση για τις εταιρείες για τις διασυνοριακές επιχειρήσεις (CCCTB)

25

Απευθείας υποστήριξη στις περιφέρειες και την κοινωνία των πολιτών

Σήμερα, η στήριξη μέσω των διαφόρων ταμείων της ΕΕ διοχετεύεται στα κράτη-μέλη σε εθνικό επίπεδο, τα οποία με τη σειρά τους είναι υπεύθυνα για την υλοποίηση των σχεδίων. Είμαστε της άποψης ότι αυτές οι επιδοτήσεις πρέπει να καταβάλλονται απευθείας σε περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο. Για παράδειγμα, θα πρέπει να είναι δυνατή η άμεση καταβολή της στήριξης σε οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στην κοινωνία των πολιτών και λειτουργούν σύμφωνα με τους στόχους των ταμείων.

26

Ευρωπαϊκό κέντρο ειδικών για τις σπάνιες ασθένειες

Για τα άτομα με σπάνιες ασθένειες, η ΕΕ μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά. Απαιτείται εμπειρία για προηγμένες και ασυνήθιστες θεραπείες που κανένας ειδικός δε μπορεί ετησίως να φέρει εις πέρας μόνος του. Ως εκ τούτου, η ΕΕ θα πρέπει να εισαγάγει ευρωπαϊκά εξειδικευμένα κέντρα για σπάνιες ασθένειες και ασυνήθιστες και προηγμένες θεραπείες για ασθενείς από όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ, ανεξάρτητα από το πού άρρωστησαν.

27

Μια κοινή ευρωπαϊκή πολιτική ασύλου όπου μοιραζόμαστε τις ευθύνες

Το δικαίωμα αίτησης ασύλου αποτελεί κεντρικό μέρος της σύμβασης της Γενεύης που έχει συμφωνήσει να ακολουθήσει κάθε κράτος-μέλος της ΕΕ. Υπάρχει μια έτοιμη πρόταση να μεταρρυθμιστεί ο κανονισμός του Δουβλίνου, με σκοπό τη δημιουργία ενός συστήματος, όπου όλα τα κράτη-μέλη θα μοιράζονται την ευθύνη για όσους αιτούνται άσυλο για προστασία εντός της ΕΕ. Είναι ζωτικής σημασίας να εγκριθεί επειγόντως ένα τέτοιο σύστημα από τις κυβερνήσεις των κρατών-μελών της ΕΕ. Οι χώρες που θα αναλάβουν τις ευθύνες τους θα πρέπει να υποστηρίζονται οικονομικά και πρακτικά, αλλά όσες αρνούνται να αναλάβουν το τμήμα ευθύνης που τους αναλογεί, θα πρέπει να τους μειώνεται η χρηματοδότησή από την ΕΕ.

28

Μια ισχυρή υποστήριξη σε άτομα κοντά σε ζώνες συγκρούσεων

Πρέπει να αυξηθεί η ανθρωπιστική υποστήριξη προς τους πρόσφυγες, τις χώρες που βρίσκονται κοντά σε ζώνες συγκρούσεων και τις ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στις ζώνες των συγκρούσεων και γύρω από αυτές. Η συνεργασία με τις γειτονικές χώρες προς την ΕΕ είναι επίσης απαραίτητη προκειμένου να σταματήσει ο θάνατος στη Μεσόγειο Θάλασσα και να σταματήσει η εκμετάλλευση εκείνων που εγκατέλειψαν τις χώρες καταγωγής τους για να βρουν ένα καλύτερο μέλλον.

29

Καλύτερες επιστροφές για εκείνους που δεν έχουν δικαίωμα προστασίας

Προκειμένου να διασφαλιστεί το δικαίωμα ασύλου και να δημιουργηθεί ένα λειτουργικό σύστημα ασύλου, όσοι δεν έχουν δικαίωμα σε διεθνή προστασία πρέπει να επιστρέφουν στις χώρες καταγωγής τους. Η ΕΕ μπορεί να συμβάλει στην καλύτερη λειτουργία των διαδικασιών επιστροφών με τη διαπραγμάτευση κοινών συμφωνιών επιστροφής με χώρες εκτός της ΕΕ. Πρέπει να αυξηθούν τα κίνητρα για χώρες εκτός ΕΕ ώστε να δέχονται πίσω τους τους πολίτες τους, για παράδειγμα μέσω της εισαγωγής όρων μεταξύ αναπτυξιακής βοήθειας της ΕΕ και λειτουργικών επιστροφών.

30

Μια ισχυρή εξωτερική πολιτική της ΕΕ που βασίζεται σε αξίες

Πολλές από τις μελλοντικές παγκόσμιες προκλήσεις θα αφορούν τις αξίες μας. Η ΕΕ έχει μια μοναδική ευκαιρία να επηρεάσει τα κράτη-μέλη μέσω της διπλωματίας, των συμφωνιών ελεύθερου εμπορίου, της αναπτυξιακής βοήθειας και, για ορισμένες χώρες, ακόμη και της προσχώρησης στην ΕΕ. Οι κοινές μας αξίες πρέπει να προβάλλονται σε όλες τις εξωτερικές μας σχέσεις. Οι πόροι για την υπηρεσία εξωτερικής δράσης της ΕΕ πρέπει να αυξηθούν & η ΕΕ πρέπει να αντιπροσωπεύει συχνότερα όλα τα κράτη-μέλη σε διεθνείς οργανισμούς, όπως το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, το WHO ή την παγκόσμια τράπεζα.

31

Ένα μέλλον χωρίς πλαστικό που δε μπορεί να ανακυκλωθεί

Θέλουμε να δούμε ένα δεσμευτικό στόχο ότι όλα τα πλαστικά στην ΕΕ πρέπει να είναι ανακυκλώσιμα έως το 2030. Υποστηρίζουμε την απαγόρευση ορισμένων αναλώσιμων προϊόντων μη ανακυκλώσιμου πλαστικού και θέλουμε να δούμε ένα επιπλέον κόστος σε πλαστικά που δεν ανακυκλώνονται. Αυτό θα ωθήσει τις χώρες της ΕΕ να αυξήσουν το ρυθμό ανακύκλωσης. Θέλουμε επίσης να εισαγάγουμε ένα κοινό σύστημα με οικονομικά κίνητρα για τους καταναλωτές να ανακυκλώνουν πλαστικά μπουκάλια και δοχεία αλουμινίου στην ΕΕ και σαφέστερους κανόνες στην εσωτερική αγορά βάσει των οποίων ο σχεδιασμός των συσκευασιών θα λαμβάνει υπόψη τους περιβαντολλογικούς κανόνες.

Για να γίνεις μέλος της πρωτοβουλίας ΠΟΛΙΤΕΣ
στείλε τα στοιχεία σου και ένα βιογραφικό στο [email protected]

ΣΤΕΙΛΕ EMAIL